Doto Fragilis

Please click on the photos to enlarge them

Doto Fragilis

Doto Fragilis

Doto fragilis

Doto fragilis

Doto fragilis, egg sac

Doto fragilis, egg sac

Doto fragilis

Comments are closed.